Wordless Wednesday

A blue heron strutting around xoxo M💞